Förmedling

Lejonsson förmedlar musik till enstaka tillfällen eller sätter kompletta program, alltid i nära samverkan med respektive arrangör för att på bästa sätt tillmötesgå varje enskild arrangörs specifika profilering, önskemål och ambitioner. Lejonsson handhar alla formella kontakter samt upprättar och sköter all hantering av kontrakt. Precis som för egna arrangemang är verksamhetsområdet främst Jämtland och Västernorrland, med samverkan och goda relationer i kringområdena. Genom god lokalkännedom, stort kontaktnät och nära förbindelser till de olika aktörerna i regionen kan Lejonsson skapa samordningfördelar som gynnar alla parter, stordriftsfördelar på ett lokalt plan utan avsikter att växa så att närheten och personligheten riskerar att få stå tillbaka.