Nöjesproduktion

Lejonsson Nöjesproduktion arbetar småskaligt och personligt, med passionen för musik och mänskliga möten som drivkraft. Företaget är en förhållandevis ung och liten aktör i dessa sammanhang, med ambitionen att tillföra något nytt, våga ta nya grepp och se saker ur andra och nya perspektiv. För Lejonsson är den personliga kontakten och det omsorgsfulla avtrycket av största vikt och avsikten är därför inte att verksamheten skall tillåtas växa så att närheten och personligheten går förlorad. Inom Nöjesproduktion har Lejonsson idag en handfull verksamhetsområden och inom varje område är det kvalitet som är ledstjärnan, inte kvantitet.

En kort historik...
När Lars-Erik efter många år som vanlig livsnjutande nöjeskonsument under 2010 började samtala med olika arrangörer i mer konkreta frågor än tidigare så öppnade det plötsligt upp för nya samarbeten och aktiva dialoger arrangörer emellan. Därmed var den arrangörssamverkade delen av Lejonsson en realitet och under samma år tog förmedlingsverksamheten sin början efter önskemål från bland andra Ope IF (Furuparken) och Långsele AIF (Hanssons Loge). Då Lejonssons andra hand fokuserar på webb- och trycksaksproduktion så föll det sig vidare naturligt att bistå även nöjesarrangörer med allehanda marknadsföringstjänster, en komponent som visat sig hänga väl samman med samordning och förmedling. Likaså fortsatte pusselbitarna att falla bekvämt på plats när Lejonsson under 2012 och 2013 tog steget fullt ut och började arrangera i egen regi; återuppväckte Gussjönoret, i sista stund räddade livhanken på den legendariska Maran som flyttades från Örnsköldsvik till Härnösand, samt tog över nöjesarrangerandet på Furuparken efter att i tre års tid varit arrangemangsansvarig för Ope IF's räkning. 2015 lade Lejonsson i ännu en växel och expanderade med fler anställda samtidigt som man tog över verksamheten på Aspåsnäsets loge och inledde samarbeten för enstaka arrangemang på såväl Nornan i Stugun som på Ramviks Folkets Hus. Inriktningen mot att vara spindeln i nätet i olika former av samverkansupplägg har sedermera utvecklats till Lejonssons främsta kännetecken där verksamheten idag fokuserats till att tillhandahålla tjänster samt utveckla och förvalta koncept och varumärken i nära symbios med andra parter inom såväl näringsliv som ideella organisationer.